Sigorta Şartları

Araçlarımız Karayolları Trafik yasası uyarınca mecburi mali mesuliyet sigortası ve rent a car kaskosu ile sigortalanmıştır. Sigorta ve kaskonun geçerli olabilmesi için kiralayanın aşağıdaki yazılı şartları yerine getirmesi gereklidir.

 

1. Kaza olması durumunda aracı kiralayan doktor raporuyla saptanmış engelleyici bir durumu yok ise kazayı anında Melisa Rent a Car yetkilisine bildirmek zorundadır.

 

2. a. Tek taraflı oluşan hasarlarda, ikiden fazla aracın karıştığı hasarlarda, kamu araçlarıyla veya resmi plakalı araçlar ile oluşan hasarlarda, karşı taraf sürücü veya sürücülerinin alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında olduğu durumlarda, yaralı veya ölümlü bir hasar olması durumunda, karşı taraf sürücü veya sürücülerinin araç ruhsatlarının, araç trafik sigortalarının, sürücü kimlik belgelerinin bulunmadığı veya günü geçmiş olması durumunda, hasarlı aracın yeri değiştirilmeden Mutlaka Trafik polisi ( 155 ) veyahut Jandarma ( 156 ) aranılarak trafik kaza tespit tutanağı ve alkol raporları alınacaktır.
b. Sadece iki aracın karıştığı ve maddi hasarlı oluşan kazalarda Melisa Oto Kiralama yetkilisi tarafından aracı kiralayana teslim edilmiş olan trafik kaza tespit tutanağı hasara karışan her iki araç sürücüsü tarafından eksiksiz ve tam olarak doldurulacak ve tutanaklar karşılıklı imzalanacaktır. Ayrıca kazalı araçların ve çevrenin resimleri mutlaka çekilecektir.

 

3. Yukarıdaki her iki durumda da aracı kiralayan tutulan veya tutturulan raporlar ile birlikte karşı tarafın ehliyet, kimlik, ruhsat, trafik poliçesi fotokopileri ve sigorta şirketlerinin ilave olarak isteyebileceği her türlü evrak ile birlikte karşı taraf veya tarafların adres ve telefonlarını alarak en geç 24 saat içinde Melisa Araç Kiralama bürosuna ulaştırmak zorundadır.

 

4. Yukarıda belirtilen evraklar aracı kiralayan tarafından tam doldurulmamış, imzalar alınmamış veya atılmamış ya da temin edilemiyor ise, kaza yeri ve çevresi resimleri çekilmemiş ise ( her iki aracın da plakaları görülecek şekilde ), alkol ve uyuştucu madde altında kaza yapıldıysa, aracı kiralayan aracı üçüncü kişilere verdiyse, aracın kullanımı ile ilgili diğer hususlara riayet edilmemiş, kaza anında azami hız limiti aşılmış, trafik kaza tespit tutanağında % 1 bile kusurlu olup trafik yasası gereği ön görülen kurallar ihlal edilmiş ise kaza anında ehliyeti olmayıp ya da ehliyeti iptal edildiyse, kira süresinin bitmesine rağmen yazılı onay almaksızın aracı teslim etmemiş ise sigorta teminatları tamamen kapsam dışı kalır. Bu durumda tüm hasar, zarar, araç değer kaybı, karşı taraf var ise oluşan tüm hasar ve zararları aracın tamirde geçen sürede işleyen kira bedeli ve kiraya verenin uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararlar aracı kiralayana aittir.

 

5. Aracı kiralayan her ne şekilde olursa olsun hasarlı araca kaza yerinde iken müdahale etmeyecek ve aracı terk etmeyecektir. Böyle bir durumda araçtan bazı şeylerin çalınması ( yedek lastik, bijon anahtarı, kriko, trafik seti, ruhsat, plaka, anahtar, radyo teyp, vb.) halinde oluşacak zarar sigorta kapsamı dışında olup aracı kiralayanın sorumluluğu altındadır.

 

6. Taşınan mallardan veya malların sebep olduğu kazalardan, trafiğe kapalı, olağan dışı trafik koşullarına uygun olmayan ( dağlık arazi, kum, bataklık, erimiş asfalt, dere yatağı vb. ) yol şartlarında kullanımdan ayrıca hatalı kullanım, yarış, hız tayini, sağlamlık denemesi ve motorlu spor yapılması durumunda oluşacak tüm teknik – mekanik arıza ve hasardan aracı kiralayan sorumludur.

 

7. Araç  marka ve guruplarına göre değişmekle birlikte hasar, kaza ve zararlarda sigorta tarafından belirtilen miktar kadar muafiyet uygulanacaktır. Kiralamak istediğiniz araç ile ilgili sigorta tarafından belirtilen muafiyet miktarı hakkında bilgi almak için ofisimizi arayabilirsiniz. Ayrıca araçlar Melisa Rent a  Car yetkilisi tarafından kiralayana teslim edilirken muafiyet miktarı belirtilecektir.
 
8. Aracın uygun olmayan yerlere park edilmesi ve araçta yeteri kadar güvenlik önlemleri alınmaması ile kapıların kilitlenmemesi neticesinde araca ait herhangi bir parçanın ya da teferruatının çalınması veya aracın hasar alması, üçüncü kişilerce araca zarar verilmesi kasko ve sigorta kapsamı dışında kalacağından sorumluluk aracı kiralayana aittir.

 

9. Kiralanan aracın çalınması durumunda aracı kiralayan çalınma ihbarını en kısa sürede yetkili makamlara yapacak ve Melisa Araba Kiralama yetkilisine bildirecektir. Yetkili makamlarca tutulan tutanak sonrasında talimatlar doğrultusunda diğer işlemleri yapacaktır. Araç bedelinin sigorta şirketleri tarafından ödenmesi için yetkili makamlarca tutulan tutanağın, araç anahtarının, ruhsat aslının ve sigorta şirketlerinin isteyebileceği diğer evrakların en geç 24 saat içinde Melisa Kiralık Araç ofisine ulaştırılması gerekmektedir. İstenilen evrak ile araç belge ve teçhizatının ( araç anahtarı, araç ruhsatı v.b ) eksik olması durumunda aracı kiralayan araç bedelini ve alım satım masraflarını ödemekle sorumludur. İstenilen evrak ve teçhizatın tam olması durumunda araç 45 gün içerisinde bulunur ise aracın bulunduğu tarihe kadar olan kira bedelini, araç bulunmaz ise sigorta şirketinin araç bedelini Melisa Rent a Car a ödediği tarihe kadar olan kira bedelini ve aracın alım satım masraflarını aracı kiralayan Melisa Rent a Car a ödemekle yükümlüdür.

 

10. Aracın hasar alması durumunda belirtilen evrakların aracı kiralayan tarafından temin edildiği durumlarda dahi aracın değer kaybı ile aracın tamirde geçirdiği günler kontratta belirtilen fiyat üzerinden aracı kiralayan tarafından ödenecektir.

 

11. Sigorta şirketlerinin her ne sebeple olursa olsun kiralanan araç veya kazaya karışan diğer araç veya canlılar ile mülk, eşya vb. şeylerle ilgili hasar, kan parası, tedavi masrafı gibi şeyleri ödemediği veya ödeyip daha sonra kiraya verene ya da işlettiği araç sahiplerine rücu ettiği tüm maddi ve manevi zararlar kiralayan tarafından ödenir.